Wallenius bygger fartyg för Volkswagen

Rederiet Wallenius Marine har skrivit kontrakt om att bygga och förvalta två moderna biltransportfartyg för Volkswagens koncernlogistik. De nya fartygen drivs av LNG och har kapacitet för 6 500 bilar.

De 200 meter långa fartygen byggs på det kinesiska varvet CIMC Raffles och ska sedan chartras ut till Volkswagen Group Logistics i minst tio år. De kommer trafikera Nordamerika-leden mellan Emden i Tyskland och Veracruz i Mexiko med start i slutet av 2023. Med hjälp av LNG uppges de direkta utsläppen för transporterna minska med upp till 25 procent.

– De här fartygen är avgörande för att minska koldioxidutsläppen på ett hållbart sätt. Vidare möjliggör de för oss att använda alternativa bränslen långsiktigt, och därmed minska utsläppen ännu mer, kommenterar Simon Motter, vd för Volkswagen Group Logistics.

Fartygen är försedda med flera designlösningar för att minska klimatpåverkan. De utrustas bland annat med multi fuel-motorer anpassade både för dagens biodrivmedel och nya drivmedel som är under utveckling. De är också förberedda för batteriinstallation, kan använda landström i hamn och har en aerodynamisk form som ska minska luftmotståndet med en tredjedel.

Wallenius kommer både äga och förvalta de nya fartygen. Det är första gången de äger fartyg sedan rederiet slog ihop sin fartygsflotta med Wilhelmsen 2017.

– Det är logiskt för ett företag med lång historia inom sjöfarten att än en gång äga egna fartyg. Vi kommer också fortsätta erbjuda tjänster inom fartygsförvaltning, fartygsdesign och nybyggnation, kommenterar Johan Mattsson, vd för Wallenius Marine.