Wallenius och Greencarrier lanserar sjötransporter mellan Polen och Södertälje/Västerås

De internationella logistik- och transportföretagen Wallenius och Greencarrier etablerar bolaget Lakeway Link, som kommer trafikera de polska städerna Gdynia och Gdansk till och från Södertälje och Västerås. Företaget blir en viktig pusselbit för att minska den tunga trafik som går med trailers på vägarna.

Lakeway Link kommer att trafikera de polska städerna Gdynia och Gdansk till och från Södertälje och Västerås via Mälaren. Lakeway Link kommer att trafikeras med en ny typ av fartyg som gör det möjligt att koppla samman Östersjön med den grunda Mälaren och städer som Södertälje och Västerås.

I och med etableringen öppnas en mer hållbar linjeservice med fasta avgångar två gånger i veckan från Sverige respektive Polen med start till årsskiftet 2023/2024. Länken beräknas reducera klimatavtrycket i jämförelse med traditionell biltransport mellan Mälarregionen och kontinenten, och blir ett alternativ som tidigare saknats på marknaden.

– Lakeway Link kommer att öppna upp vattenvägen mellan viktiga logistikpunkter i Europa som tidigare inte kunnat nås effektivt med båt. Det är positivt ur hållbarhetssynpunkt genom minskad klimatpåverkan, samtidigt som det bidrar till mer effektiva flöden och mindre tung trafik på vägarna, säger Fredrik Hermansson, vd på Greencarrier Liner Agency Sweden, i ett pressmeddelande.

Behövs inga chaufförer

Lakeway-Link_Fredrik-Hermansson_Göran-Söderdahl_small.jpg
Fredrik Hermansson, vd på Greencarrier Liner Agency Sweden, och Göran Söderdahl, Global Senior Commercial Manager på Wallenius Marine. Foto Wallenius Marine.

Den nya servicen råder dessutom bot på ytterligare ett aktuellt problem, nämligen den stora bristen på lastbilschaufförer. Med Lakeway Link erbjuds även transport av trailers, och därmed slipper ekipaget ta med dragbil. Servicen kommer att stärka logistiknätet till och från Mälarregionen, och dessutom underlätta för trafik till och från hela Sverige och andra slutdestinationer, inte minst till Norge.

Wallenius Lines utvecklade RoRo-konceptet på 1960-talet, och idag är företaget aktiv ägare och investerare i den globala sjöfartsindustrin. Tillsammans med det familjeägda Greencarrier Group, med över 40 års specialisering på hållbara logistiklösningar, blir man nu ägare till Lakeway Link. Lakeway Link blir ett oberoende svenskt rederi, som seglar med egna fartyg under svensk flagg.

– Lakeway Link kommer att stärka utvecklingen av svensk sjöfart. Vi kommer att designa och bygga nya fartyg utifrån den senaste teknologin, vilket bidrar till en mer hållbar logistik i både Östersjön och våra inre vattenvägar där Mälaren spelar en stor roll. Fartygen kommer designas för att kunna hantera olika typer av last samt samhällsnyttiga uppdrag, så som sjöräddning, kommenterar Göran Söderdahl, Global Senior Commercial Manager på Wallenius Marine.