Wallenius sista fartyg på “konventionellt bränsle” sjösätts

Under måndagen döptes bilfartyget Nabucco i Göteborgs hamn. Fartyget är rederiet Wallenius Wilhelmsens senaste och mest avancerade tillskott för transporter till och från Nordamerika. Men det blir också deras sista fartyg baserat på konventionellt bränsleteknologi.

Rederiets nya svenskflaggade fartyg Nabucco levererades från skeppsbyggaren Tianjin Xingang Shipbuildning i början av november och nådde Göteborg under torsdagen den 2 december, där det döptes under måndagen. Fartyget har en lastkapacitet om 7 700 fordon och kommer ingå bland de fartyg som transporterar fordon och high & heavy-laster direkt till och från Nordamerika sex gånger i veckan.

Nabucco är det sista i en serie av fyra fartyg i klassen HERO (High Efficiency RoRo carrier), rederiets nyaste, mest avancerade och energieffektiva fartyg. Fartyget innebär också slutet av en era för rederiet, för enligt bolagets vice vd är det deras sista beställda fartyg som drivs av konventionellt bränsle.

– Jag är mycket nöjd med att Nabucco är sjösatt och ger ett välbehövligt tillskott i vår flottas totala kapacitet. Detta markerar också ett skifte i vår historia, eftersom det är det sista fartyget som levereras baserat på konventionell bränsleteknologi. Med det sagt har HERO-klassen inklusive Nabucco flera gröna fördelar jämfört med andra fartyg idag, berättade Erik Noklebye, vice vd och COO för Shipping Services på Wallenius Wilhelmsen i samband med att fartyget sjösattes.

Planerar för segelfartyg

Bolaget laborerar redan med alternativa framdriftstekniker och bränslealternativ. I projektet Wind Powered Car Carrier arbetar de fram en design för fartyget Orcelle Wind. Fartyget ska använda segel som primär framdriftsteknik, med en topphastighet på 10-12 knop. Målet är att ha ett sådant fartyg redo för tillverkning under 2022 och sjösättning under 2025. Företaget har också aviserat ett joint venture för utveckling av segelfartyg tillsammans med Alfa Laval.