Wallenius tar hjälp av Alfa Laval i utvecklingen av vinddrivna fartyg

Alfa Laval och Wallenius ämnar bilda ett 50/50 joint venture – Alfawall Oceanbird – som kommer att leverera innovativa lösningar för vinddrivna lastfartyg och andra fartygstyper. Planen är att ha det första Oceanbird-systemet installerat ombord på fartyg inom fem år.

Idag september 2020 presenterade ett svenskt konsortium, där KTH, SSPA och Wallenius Marine ingår, sin vision för framtiden: Den vinddrivna bilfärjan Oceanbird. 

Nu går Alfa Laval samman med Wallenius-gruppen i ett gemensamt bolag: Alfawall Oceanbird, för att utveckla vinddriftssteknologi som fungerar på samtliga fartygstyper.

– Precis som vi gjorde med PureBallast kommer vi nu att inkludera Oceanbird i vårt partnerskap med Alfa Laval. Tillsammans kommer vi att tillhandahålla en kraftfull lösning för hållbar sjöfart, kommenterar Jonas Kleberg, ordförande och koncernchef för Wallenius.

Bilfärja först – sedan kryssningsfartyg?

Den första installationen blir på ett transatlantiskt lastfartyg för bilar med en kapacitet på 7000 fordon och med en genomsnittlig hastighet på 10 knop gör lösningen det möjligt att minska fartygets utsläpp med upp till 90 procent jämfört med dagens mest energieffektiva fartyg.

Tekniken utvecklas till att börja med för lastfartyg, men ambitionen är att utöka den till att även omfatta kryssningsfartyg och andra skeppstyper baserat på marknadens efterfråga.

– För att sjöfartsindustrin ska kunna uppnå sin dekarboniseringsambition kommer det att krävas flera olika lösningar. Med detta nya joint venture kommer vi att kombinera Alfa Lavals och Wallenius expertis så att vi kan utveckla en helt ny och innovativ fartygstyp som kan bidra till dekarbonseringsmålen, kommenterar Tom Erixon, vd och koncernchef för Alfa Laval.

Sjöfarten står för 2–3 procent av de globala växthusgasutsläppen. Den internationella sjöfartsorganisationen (IMO) har som mål att fartygsrelaterade utsläpp av växthusgaser ska ha halverats år 2050. Många länder och företag har redan satt ambitiösare dekarboniseringsmål än IMO – och industrin befinner sig i snabb förändring.

Detta aktuella joint venture är beroende av sedvanligt godkännande av relevanta tillsynsmyndigheter.