Wallenius Wilhelmsen utökar trafiken i Göteborg

Det globala roro-rederiet Wallenius Wilhelmsen satsar på Göteborgs hamn, med både ökad frekvens och helt nya destinationer. Med satsningen får hamnen direkttrafik till den amerikanska västkusten och hamnar som Port Hueneme och Tacoma.

Efter ett år med minskad trafik till följd av coronapandemin är nu samtliga fartyg roro-rederiets flotta tillbaka i trafik, nu väljer de att satsa lite extra på Göteborgs Hamn. Under pandemin har rederiets frekvens från hamnen legat på fyra avgångar per månad. Under våren 2021 utökades det till sex avgångar i månaden och den nya trafiken kopplar Göteborg till nya destinationer.

– Det gör vi för att svara upp till marknadens efterfrågan och behov. Läget ser väldigt bra ut med ökade volymer på våra kontraktskunder, såväl som ökade förfrågningar på spot-marknaden. Det finns ett stort tryck och hög efterfrågan som vi gör allt för att bemöta med utökad kapacitet och service, säger Nikolai Nymoen, vd för Wallenius Wilhelmsen i Sverige.

Rederiet erbjuder sedan tidigare direkttrafik från Göteborg till Halifax, New York, Brunswick och Charleston på den amerikanska östkusten. I och med den nya trafiken erbjuds nu även direkttrafik från hamnen till den amerikanska västkusten, med hamnar som Port Hueneme och Tacoma.

Ökad volym av projektlaster

Rederiets fartyg anlöper Logent Ports and Terminals terminal i Göteborgs Hamn, där mycket av hamnens transoceana rorotrafik och ökande volymer av projektlaster hanteras. Terminalen har lastat och lossat mycket av just projektlaster det senaste året, bl a i samband med stadens stora infrastrukturprojekt.

– Hamnen som helhet har tagit många bra steg under året, inte minst när det gäller hantering av projektlaster. Wallenius Wilhelmsens satsning på Göteborg ligger helt i linje med vår ambition att stärka vår position som bästa hamn för fordon-, projekt- och breakbulklaster där vi ser stor volymutvecklingspotential, kommenterar Richard Mellgren, Senior Business Development Manager på Göteborgs Hamn AB.