Wallenstam inför digitala postboxar i all nyproduktion

Wallenstam inför digitala postboxar som standard i all nyproduktion av bostäder. Postboxarna integreras med fastigheternas digitala passagesystem vilket ger de boende en enkel och trygg tillgång till sina hem och sin post. Wallenstams befintliga bostadsfastigheter, hem för 10 000 familjer, omfattas i steg två.

– Vi har i dagsläget cirka 3 000 hyreslägenheter i produktion. Kvalitet, säkerhet och design har varit viktiga delar i vår överenskommelse med Renz som är vår samarbetspartner i detta, kommenterar Patrik Persson, teknisk direktör på Wallenstam.

Utöver en förenkling för hyresgästerna då man som boende kan använda samma tagg vid entrédörren som till postboxen och andra läsare finns fördelar även förvaltningsmässigt med en effektiviserad administration.

– Installationen av postboxen e-Line är ett led i vårt utvecklings– och digitaliseringsarbete. Ett initiativ som jag hoppas även ska bidra till att förenkla vardagen för våra bostadshyresgäster. Vi ser i samband med detta även över möjligheterna för installation av leveransboxar i fastigheterna, kommenterar Patrik.

Postboxarna levereras av Renz, ett bolag som firar 95 år 2020 och har 5 egna fabriker runt om i Europa.