Wanda rekryterar Operations Director till Sverige

Teknik- och logistikföretaget Wanda erbjuder förrådstjänster där deras egna chaufförer hämtar och lämnar föremål som ska förvaras. Nu har de rekryterat Kaj Jones från Apotek Hjärtat som Operations Director och satsar på logistiken.

I början av året lanserade Wanda sina tjänster i Stockholm, som första plats utanför Norge. Wanda hyr ut förrådsutrymme till privatpersoner och företag i storstäder, som i sin tur hyrs av företag som råkar ha tomma lokaler. Via företagets logistikplattform kan kunder boka hämtning eller lämning av det som ska förvaras och företaget står för all logistik med egna chaufförer.

I samband med expansionen och den tillväxttakt företaget haft under första kvartalet stärker de nu upp den operationella organisationen genom att anställa Kaj Jones. Kaj Jones kommer närmast från Apotek Hjärtat där han haft ansvar för e-handelsleveranser. Han har bred erfarenhet inom kundcentrerad logistik, e-handel och digitalisering. Kaj tillträdde sin tjänst i mitten av mars.

– Med Kajs erfarenhet från att driva logistik på ett bolag där det digitala möter det fysiska kommer vi att kunna växla upp och realisera ännu mer av den potentialen Wanda har i Sverige, kommenterar Emmy-Lou Ferreira Dos Santos, vd för Wanda i Sverige.

I satsningen på att stärka upp det operationella behöver företaget också anställa fler chaufförer som hanterar logistiken. Chaufförerna anställs och utbildas inom Wanda.

– Som första marknad utanför Norge ser vi fram emot att fortsätta lära känna en ny kundgrupp – vi kommer ha fokus på tillväxt och samla insikter som gör det möjligt för oss att expandera vidare i Sverige men också utanför Norden, kommenterar Lars Syse Christiansen, vd och grundare av Wanda.

Tidigare i år har Wanda inlett ett samarbete med XXL som innebär att kunder som förvarar sportutrustning hos Wanda kan, via deras plattform, få underhållsservice från XXL. Först ut gäller det cyklar och skidor.

Wanda är idag verksamma i Stockholm, Oslo och Stavanger. Det finns redan planer på ytterligare expansion.