Warehousefinder är igång

Efter ett och ett halvt års kundundersökningar, produktutveckling och programmering är Warehousefinder.se nu äntligen i drift. Tjänsten kommer vara helt gratis för varuägare, medan 3PLarna får betala en abonnemangsavgift.

I januari skrev Dagens Logistik om Warehousfinder som ska fungera som ett “Tinder” för tredjepartslogistik. Tjänsten ska föra samman tredjepartslogistiker och kunder för att effektivisera TPL-branschen. Nu är tjänsten igång.

Tjänsten kommer att vara helt gratis för varuägare medan tredjepartslogistikerna via abonnemang betalar en avgift per kvalificerad matchning som de får. Och det är just här som mycket av utvecklingen och paketeringen ligger. Dvs att via ett robust matchningsfilter endast ge kvalitativa matchningar.

Logistikkonsulternas erfarenheter är att kunskapsglappet mellan varuägares information i en upphandling många gånger inte korrelerar med tredjepartslogistikernas viktiga frågor som måste besvaras. Här ser Warehousefinder sin naturliga nytta. En nytta som grundarna tror kan avspeglas i varuägares bättre logistiklösningar samt TPL-arnas lönsamhet.

– Hos 3PL- företagen har vi blivit väl bemötta och ett flertal företag står i kö för att ansluta sig medan flera redan är med i nuläget. Man registrerar sina behov, volymer och säsonger där systemet matchar mot kapacitet och kunskap hos tredjepartslogistikerna som är registrerade på siten. Sedan kontaktar 3PLaren varuägaren och de tar affären vidare, kommenterar Anders Mesch, styrelseordförande på Warehousefinder.se.