Warehousefinder utökar TPL-tjänsterna

TPL-uppdragsförmedlingstjänsten Warehousefinder utökar sitt tjänsteutbud med tillfällig lagring. “Vi lägger till möjligheten att hitta tillfälliga lagringsuppdrag, något vi ser att TPL-företagen efterfrågar” berättar Anders Mesch på Warehousefinder.

Warehousefinder startades 2021 som en plattform för att matcha TPL-aktörer och varuägare för uppdrag som lagring, plock, pack och förädling i försörjningskedjan. Hittills har plattformen genererat omkring 8 000 möjliga matchningar. Nu utökar plattformen sitt tjänsteutbud med något man kallar för “tillfälliga uppdrag”.

– Vi har undersökt hur landets TPL-aktörers situation ser ut och var vi behöver stärka vårt erbjudande. Många logistikföretag har mer, eller mindre, ledig kapacitet över tid, och möjligheten att hitta tillfälliga lagringsuppdrag och även att finna internationella kunder sticker ut bland de behov som branschen uttrycker, kommenterar Anders Mesch, styrelseordförande på Warehousefinder.

Lägger till “Tillfälliga uppdrag”

Matchningstjänsten för strategisk outsourcing kompletteras därför med matchning av tillfälliga lagringsuppdrag på upp till ett år.

– Vi känner att vi fyller ett stort marknadsbehov, hos TPL-företagen har vi blivit väl bemötta och ett flertal företag står i kö för att ansluta sig. Vi arbetar också för en internationell expansion.

Som varuägare registrerar man sina behov, volymer och säsonger och systemet matchar sedan datan mot den kapacitet och kunskap hos tredjepartslogistikerna som är registrerade på siten har. Tjänsten är gratis för varuägare medan TPL-aktörerna betalar en avgift per kvalificerad matchning som de väljer att öppna.

– TPL-aren kontaktar sedan varuägaren och tar affären vidare. Nu hoppas vi på att ännu fler varuägare upptäcker tjänsten, som ju är helt kostnadsfri för dem.