Westermans Malmölager kopplas till järnvägsnätet

Efter flera månader av förberedelser är nu Westerman Intermodal Logistics multimodala TPL-anläggning i Malmö ansluten till järnvägsnätet. Anläggningen, som nominerades till Årets logistiketablering 2021, är redo att hantera sina första tågvagnar.

Westerman flyttade in i sin 18 000 kvm stora multimodala TPL-anläggning i Malmö Hamn i juli 2021, byggd av Willy Naessens för det belgiska fastighetsbolaget MG Real Estate. Terminalen är byggd med järnvägsspår in i byggnaden för hantering av järnvägsvagnar inomhus. Nu meddelar bolaget att efter flera månader av förberedelser är terminalen ansluten till tågnätet.

Anläggningen, som även är även utrustad med en modern lager- och omlastningslösning, blev nominerad till Årets logistiketablering 2021 för sin tågburna TPL-lösning. Vinsten gick dock till MTAB och Corems trevåningslager i Järfälla.

– Det här är en helt unik logistikbyggnad i Sverige, utformad för tåggodshantering med spår hela vägen in i fastigheten, sade Johan Ullenby, Sverigechef på Westerman, i samband med nomineringen.

Företaget har också, tillsammans med byggaren MG, planer på att bygga ut anläggningen ytterligare.