Wibax investerar i Gävleterminal

Kemikalieleverantören Wibax har investerat i en ny terminal i Gävle.

 – Genom att investera i egna terminaler säkerställer vi att finnas nära våra kunder och minimera frakt med tankbil så långt som det är möjligt, kommenterar Magnus Sundström, vd för Wibax Logistics.

Wibax producerar, anpassar och levererar kemikalier och biooljor med kontroll på hela kedjan från producent till slutkund. 

Den nya terminalen i Gävle ligger precis intill hamnen och har kapacitet att hantera såväl båt- som järnvägs- och tankbilstransporter. Terminalen har en cistern som rymmer ca 6 000 m³. Idag kan Wibax samtliga terminaler totalt lagra ca 460 000 m³.

Wibax erbjuder hela distributionskedjan, från inköp och produktion till lagring och frakt med egna tankbilar. Ambitionen med terminalerna är att finnas nära kunderna och minimera frakt med bil så långt som möjligt. Genom god planering och kombinationer av olika transportslag, lagring och returflöden minimeras returfrakter och vi skapar effektiva logistikflöden åt våra kunder.

– För Wibax är det oerhört viktigt med långsiktiga och seriösa satsningar att finnas nära våra kunder så att vi kan skapa en effektiv logistik med sunda och ansvarsfulla transporter, kommenterar Magnus Sundström.

Wibax har nu nio terminaler strategiskt placerade på olika platser i Sverige samt en i Jakobstad, Finland.