Wibax utökar transportverksamheten i Finland

Kemiföretaget Wibax finska logistikbolag etablerar en ny stationeringsort för tankbilar på den egna terminalen i Hamina. Etableringen innebär att organisationen växer med både fler anställda och tankbilar. Terminalen blir också utgångspunkt för satsningen på ett första eldrivet tankbilsekipage.

Wibax har haft tankbilar i Finland sedan 2022 när bolaget JJ Kuljetus förvärvades, sedan dess har tankbilarna utgått från Valkeakoski. Nu växer man i Finland genom att etablera tankbilar även i den egenägda terminalen i Hamina.

– Den utökade kapaciteten gör att vi kommer närmare våra kunder geografiskt och kan erbjuda effektivare logistikupplägg. Tillväxten sker i en expansiv region och vi tror att det även kommer innebära ytterligare rekryteringsbehov längre fram, kommenterar Juha Rissanen, transportchef på Wibax Logistics.

Under andra halvan av 2024 tar företaget också Finlands första ADR-godkända, helt eldrivna tankbilsekipage i trafik. Satsningen utgår från Hamina.

– För Wibax är elektrifiering av transporter ett viktigt steg mot en utsläppsfri framtid och vi är stolta över att vara en del i denna utveckling med våra miljövänliga och ekonomiskt effektiva lösningar, kommenterar Juha Rissanen.