Widriksson bygger ny våning på terminalen i Västberga

Åkeriet Widriksson Logistik planerar att bygga ut sin godsterminalen i Västberga från 2 500 till 5 000 kvm – med ett helt nytt våningsplan. “Västberga är ett oslagbart logistikläge för last mile-transporter, den bästa lösningen för oss var att bygga ut den befintliga terminalen”, säger hållbarhetschef Christel Grip.

Widriksson planerar att fördubbla terminalytan i Västberga med ett nytt våningsplan – och letar nu lämplig byggentreprenör.

Det senaste året har Widriksson växt kraftigt. Omsättningen har ökat med i snitt 16 procent per år de senaste åren och närmar sig nu 200 Mkr. Samtidigt har antalet bilar i fordonsflottan ökat från 121 till 130. För att klara tillväxten planerar bolaget nu för en utbyggnad av den befintliga terminalen i Västberga på 2 450 kvm. Ett helt nytt våningsplan på ytterligare 2 500 kvm planeras stå klart i maj 2021.

– Vi börjar växa ur terminalen i Västberga. Samtidigt har vi behov av att effektivisera och konsolidera vår verksamhet i Stockholm och vill ha mer koncentrerad yta för lagring, samordning och omlastning av gods. Nu vill vi bygga en modern terminal anpassad för framtidens logistiklösningar och ytterligare tillväxt, kommenterar Johan Nyblom, vd på Widriksson Logistik.

Utöver större terminal byggs ett till lasthus för tunga lastfordon och en lastkaj för lätta lastbilar, och solceller ska installeras på taket. Markbristen i citynära lägen i Stockholm gör att allt fler ny bygger lager på höjden, under 2021 färdigställs tre nya flervåningslager i Stockholm, förutom Widrikssons bygge så bygger LC ett 32 000 kvm stort lager för Mathem i Farsta, och Corem bygger om ett gammalt höglager i Västberga för kunden MTABs räkning till ett trevåningslager på totalt 16 900 kvm.

– Västberga har ett helt oslagbart logistikläge med nära till city och till E4-påfarten, säger Christel Grip. Foto Widriksson

– Västberga har ett helt oslagbart logistikläge med nära till city och till E4-påfarten. För oss var det den bästa lösningen att bygga ut vår befintliga terminal, berättar Christel Grip, Hållbarhets- & Kommunikationschef på Widriksson Logistik.

Widriksson söker nu efter rätt byggentreprenör. Upphandling påbörjas inom kort och Widriksson kommer förutom utformning och pris att sätta stort värde på byggentreprenörens hållbarhetsarbete, särskilt vad gäller miljövänliga och energieffektiva lösningar. Byggnationen måste kunna pågå medan verksamheten är i gång, vilket ställer särskilda krav på byggentreprenören när det gäller effektivitet och smarta lösningar. Tillbyggnadsprojektet värderas preliminärt till 35 – 40 Mkr och bygget är planerat att påbörjas i november 2020 och slutföras i maj 2021. Den nya logistikterminalen är ritad av arkitekt Erik Hedvall på Arkitekturfabriken.