Widriksson först ut med miljömärkta eltransporter

Widriksson Logistik blev 2019 först i Sverige med Bra Miljöval-märkta last-miletransporter med biogas, och nu blir åkeriet även först ut först i Sverige med märkningen på godstransporter som körs med elfordon.

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärkning och en av de tuffaste på marknaden. En transport som är märkt med certifieringen körs med ett fordon som till minst 90 procent använder förnybara drivmedel, uppfyller högt ställda krav på utsläpp av miljö- och hälsofarliga ämnen och tvättas i särskilda tvätthallar med extra höga miljökrav.

– Att vi nu kan märka våra elbilstransporter med Bra Miljöval är ett viktigt steg för oss i vårt arbete för att bli klimatpositiva senast år 2030. Vi har kört helt fossilfritt länge och på el i snart ett år. Varje åtgärd i rätt riktning räknas, och miljömärkningen gör att vi vässar oss lite till, kommenterar Christel Grip, hållbarhetschef på Widriksson Logistik.

Kriterierna för Bra Miljöval lätta godstransporter utgår ifrån Sveriges miljökvalitetsmål och syftar till begränsad klimatpåverkan, minskad resursanvändning, frisk luft, giftfri miljö och schyssta sociala villkor. Efterlevnad av kriterierna kontrolleras årligen.

Märkningen ställer krav på låga utsläpp både vid körning och vid produktion av drivmedlet. Den el som fordonen laddas med vid långtidsladdning måste vara märkt med Bra Miljöval eller uppfylla motsvarande krav.

– Vi är glada att Widriksson Logistik har valt att även miljömärka sina eldrivna godstransporter. All el som fordonen laddas med vid långtidsladdning är förnybar och märkt med Bra Miljöval, där hårda krav ställs på hur elen produceras och där elbolagen avsätter medel till projekt som leder till att minska elproduktionens negativa miljöpåverkan, säger Eva Eiderström, avdelningschef Bra Miljöval.

Under 2020 körde Widriksson drygt 700 000 miljömärkta kilometrar på olika uppdrag. De tillkommande transporterna med elfordon körs på MediCarrier-uppdraget där Widriksson utför transporter för vården i Region Stockholm.

Widriksson Logistik AB är ett distributionsföretag med verksamhet i Stockholm och sedan 2020 även Göteborg som fokuserar på last mile-distribution. Genom att kombinera mångårig erfarenhet och hållbarhetsfokus med ny teknik har Widriksson en tydlig tillväxtstrategi. Bolaget omsätter drygt 200 MSEK och har en vagnpark på omkring 140 fordon som samtliga körs på fossilfria bränslen.