Widriksson satsar på solceller i Västberga

Logistikföretaget investerar i en 2 000 kvm stor solcellsanläggning på taket på sin utbyggda terminal i Västberga. Anläggningen ska minska verksamhetens koldioxidutsläpp med 129 ton per år.

Under 2020 gick Widriksson Logistik ut med planer på att bygga till en ny våning på terminalen i Västberga. Det bygget pågår fortfarande och nu investerar företaget i en solcellsanläggning för terminalens tak. Anläggningen kommer producera drygt 215 000 kWh/år och täcka ca 50 procent av företagets nuvarande energiförbrukning på ca 400 000 kWh/år.

Logistikföretaget har även påbörjat en elektrifiering av sin fordonsflotta vilket kommer öka elförbrukningen framöver.

– Fler elfordon är en del i vårt hållbarhetsarbete men förutsätter också att vi gör vad vi kan för att den el vi använder är hållbart producerad. Vi ser också en stor osäkerhet kring elpriset framöver, så ju högre andel el vi kan producera själva desto bättre, kommenterar Johan Nyblom, vd för Widriksson Logistik.

I juli blev Widriksson en del av Tempcon-koncernen, som samlar lokala åkerier inom tempererade transporter.