Widriksson söker byggentreprenör till Västbergaterminal

Widriksson Logistik planerar att göra en betydande utbyggnad av godsterminalen i Västberga och söker nu efter rätt byggentreprenör. Terminalen ska få ett helt nytt våningsplan och nya lastplatser och samtidigt ska solceller installeras på taket.

Det senaste året har Widriksson växt kraftigt. Omsättningen har ökat med i snitt 16 % per år de senaste åren och närmar sig nu 200 Mkr. Samtidigt har antalet bilar i fordonsflottan ökat från 121 till 130.

– Vårt mål är fortsatt tillväxt och vi börjar nu att växa ur terminalen i Västberga. Samtidigt har vi behov av att effektivisera och konsolidera vår verksamhet i Stockholm och vill ha mer koncentrerad yta för lagring, samordning och omlastning av gods. Nu vill vi bygga en modern terminal anpassad för framtidens logistiklösningar och ytterligare tillväxt, kommenterar Johan Nyblom, vd på Widriksson Logistik.

Med den nya terminalen fördubblar Widriksson verksamhetsytorna för att möta kundernas behov. Utöver större terminal byggs ett till lasthus för tunga lastfordon och en lastkaj för lätta lastbilar.

Widriksson söker nu efter rätt byggentreprenör. Upphandling påbörjas inom kort och Widriksson kommer förutom utformning och pris att sätta stort värde på byggentreprenörens hållbarhetsarbete, särskilt vad gäller miljövänliga och energieffektiva lösningar. Widriksson planerar bland annat solceller på taket och laddstationer för elfordon.

Widriksson söker ett byggföretag som är experter på påbyggnationer av hela våningsplan, som ställer andra krav än att bygga från grunden. Dessutom måste byggnationen kunna pågå medan verksamheten är i gång vilket ställer särskilda krav på byggentreprenören när det gäller effektivitet och smarta lösningar.

Tillbyggnadsprojektet värderas preliminärt till 35 – 40 Mkr och bygget är planerat att påbörjas i november 2020 och slutföras i maj 2021.