Widriksson storsatsar i Göteborg – med sikte på Sverige

Stockholmsåkeriet Widrikssons vill inte längre vara bara ett åkeri. Vid årsskiftet bytte man namn till Widriksson Logistik – och med det vill man uttrycka att man tagit steget från ”bara” transport, till fullfjädrad last mile-logistiker – och nu hårdsatsar bolaget i Göteborg. 

För att kunna optimera flöden men också  kundkommunikation och spårbarhet, har Widrikssons på egen hand utvecklat en digital leveransplattform för stadsdistribution.

– Vårt nya namn, Widriksson Logistik, speglar på ett tydligare sätt vilka vi är – ett modernt tjänsteföretag med digitala tjänster, omfattande fordonsflotta och komplexa logistiklösningar, förklarar Johan Nyblom. 

Vi vill köra våra fordon så lite som möjligt

Stockholmsåkeriet har anor från 1953, och de senaste decennierna har man profilerat sig inom hållbar stadsdistribution. Namnbytet går också helt i linje med hållbarhetsarbetet, menar vdn Johan Nyblom. 

–  Vi vill köra våra fordon så lite som möjligt och då handlar det om att optimera, både rutt och fyllnadsgrad, säger Johan Nyblom. 

Foto Widriksson Logistik.

Storsatsar i Göteborg

I Göteborg har företaget funnits sedan 2017, där man bland annat sköter Ikeas och Coops hemleveranser av platta paket respektive matkassar. I höstas anställdes en platschef och under våren drog en rejäl satsning igång på att växa på Göteborgsmarknaden med egen terminal.

– Det nya är att vi satsar väsentligt mycket större, nu har vi lärt känna marknaden, och behoven och de särskilda karaktärsdrag som kännetecknar Göteborgsmarknaden. Inom fem år kommer vi att öka enormt i Göteborg. Avstampet blir vår nya, egna distributionsterminal i Hisings backa på 3 500 kvm, säger Johan Nyblom.

Johan Nyblom. Foto Widriksson.

Företaget  är i slutdiskussionerna med “några” potentiella kunder, letar nya Göteborgskunder i behov av hållbar stadsdistribution, och har diskussioner med nuvarande kunder om att utvidga befintliga uppdrag. Inom fem år planerar man att sysselsätta 200 personer i Göteborg.  

Vissa segment har ökat och vissa som vi var oroliga över har inte minskat. 

Bakgrunden är självklart e-handelns tillväxt, en trend som antagligen kommer förstärkas av corona.

  – Vi har haft turen och förmånen att ha en förhållandevis positiv effekt av pandemin genom ett ökat transportbehov. Vissa segment har ökat och vissa som vi var oroliga över har inte minskat. 

Inom de närmaste åren vill logistikaktören etablera sig i samtliga större städer i Sverige. 

Hållbarhet knäckfråga för åkerier

Hur man ska kunna erbjuda hållbara transporter, och vilka fordon/drivmedel man ska satsa på, är en knäckfråga som många åkerier tampas med. På Widriksson satsar man på att ”hands on” jobba med de fordon och drivmedel som finns redan idag. 

100 procent biogas i tanken. Foto Widriksson Logistik.

– När det gäller bränsle och fordon fokuserar vi mer på vad marknaden kan erbjuda just nu, än funderar över hur det är möjligt att elektrifiera någon gång i framtiden. Vi började till exempel med biogas redan 2005.

Våren 2019 blev Widriksson Logistik det första svenska åkeriet som fick märkningen Bra Miljöval för sina biogastransporter. 

– I Göteborg som har en utbyggd gasinfrastruktur har vi lyckats kravställa så vi kan garantera 100 procent biogas i tanken. 

Widriksson kör helt fossilfritt och målet är att vara klimatpositiva 2030. Fördelningen mellan fordonen är 60 procent gasfordon bland lätta lastbilar, resten körs på HVO. Sett även till tunga fordon är fördelningen ungefär den omvända. 

Bra Miljöval för budtransporter

En Budtransport märkt med Bra Miljöval utförs effektivt med fordon som har minsta möjliga påverkan på miljön som t.ex. cykel, elbil eller lätt biogaslastbil. Max 10 % fossilt drivmedel används och fordonen uppfyller tuffa krav på miljö- och hälsofarliga utsläpp.