Widriksson utser logistikchef

Tomas Grönqvist byter roll och blir logistikchef för distributionsföretaget Widriksson Logistik. Rollen är en av två nya sedan företaget delat upp tjänsten som operativ chef. Tomas har varit terminalchef på Widriksson sedan 2020 tillträdde den nya posten 7 juni.

Widrikssons tillväxt och ökade volymer ställer nya krav på optimering och planering i logistikkedjan. Därför delas den tidigare rollen som operativ chef nu upp i två nya tjänster; logistikchef och transportchef. Tomas Grönqvist ska som ny logistikchef leda planerings- trafiklednings- och terminalorganisationen samt arbeta nära kunderna med prognostisering och tjänsteutveckling. Även en ny transportchef ska tillsättas inom kort.

– Jag är väldigt glad över att Tomas Grönqvist, som har en gedigen bakgrund inom logistik, kommer fortsätta utveckla vårt erbjudande. Som en last mile-transportör med målsättning att köra så få kilometrar som möjligt blir optimering allt viktigare för de ökade godsmängder som flödar genom våra terminaler, kommenterar Johan Nyblom, vd för Widriksson Logistik.

Tomas Grönqvist har varit terminalchef på Widriksson sedan 2020. Han har tidigare lett komplexa logistikuppdrag inom bland annat byggsektorn samt ansvarat för implementationen av lean-metodiken i flera företag.

– Jag ser fram emot att gå in i en ny roll som är ny både för mig och för Widriksson. Logistikbranschen är under stor utveckling och det kräver också nya logistiklösningar, kommenterar Tomas Grönqvist.