Wihlborgs bygger lager åt Doka i Helsingborg

Wihlborgs Fastigheter får i uppdrag att bygga formsystembolaget Doka Sveriges nya lager- och kontorsbyggnad för södra Sverige. Den 2 200 kvm stora anläggningen kommer byggas på Väla norra i Helsingborg.

Doka Sverige AB är ett helägt dotterbolag till Doka GmbH som har sitt säte i Österrike. Koncernen utvecklar, tillverkar, säljer och hyr ut formsystem som används för alla typer av platsgjutna betongkonstruktioner. Bolagets svenska verksamhet är inriktad på uthyrning av formsystem.

Det nya lagret ska byggas på Snårskogen 5 på Väla norra, Helsingborg. Lagret ska därifrån tjäna det geografiska området Skåne, Blekinge, Småland och Halland. En fjärdedel av anläggningens 2 200 kvm kommer bestå av kontor.

– Under flera år har vi letat efter en lämplig plats för etablering av vår tredje anläggning i Sverige. Att det till slut blev ett samarbete med Wihlborgs i Helsingborg, Väla norra, känns helt rätt. Målet med vår etablering är att komma närmare våra kunder i södra Sverige och att förstärka vår position på den marknaden, kommenterar Claes Thoresson, vd för Doka Sverige.

Inflyttning är planerad till början av 2023.