Wihlborgs köper fastigheter i Malmö

Fastighetsbolaget Wihlborgs har tecknat avtal om att förvärva två fastigheter i Malmö, varav den ena är en kombinerad kontors- och lagerfastighet om 5 100 kvm och den andra är obebyggd mark på ca 10 000 kvm. Säljare är Corem.

Den första fastigheten, Sufflören 4, ligger bredvid Wihlborgs befintliga fastighet Sufflören 3 i Hyllie, Malmö, och är uthyrd till ca 50 procent.

Den obebyggda fastigheten, Sunnanå 12:26, ligger på Stora Bernstorp i närheten av östra Malmö. Även den ligger i nära anslutning till Wihloborgs befintliga fastigheter i området, Sunnanå 12:54 och 12:53, med hyresgäster som Region Skåne och Veho Bil respektive Lions Trucks (f d MAN).

Säljare är Corem Property Group, och det totala underliggande fastighetsvärdet uppgår till 70 miljoner kronor. Tillträde sker den 16 december.

– Dessa fastigheter blir bra tillskott till områden där vi redan är etablerade och ser fortsatt goda utvecklingsmöjligheter. Sunnanå säkrar också värdefull mark för framtida projekt, kommenterar Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.