Wihlborgs säljer Logistik till Blackstone

Wihlborgs har idag tecknat avtal om att sälja 21 fastigheter i Malmö omfattande totalt 124 000 kvm – varav 100 000 kvm logistikfastigheter till Blackstone.

Fastigheterna ligger i Arlöv, Bulltofta och i hamnen i Malmö och omfattar 24 000 m² kontor samt 100 000 m² logistik- och produktionslokaler.

Försäljningen sker genom en bolagsaffär med ett underliggande fastighetsvärde om 1,4 miljarder kronor. Hyresvärdet är 110 miljoner kr, genomsnittlig kvarvarande hyrestid är 31 månader och i nuläget är 92 procent uthyrt.

Köpare är fastighetsfonder rådgivna av Blackstone och portföljen kommer att ingå i Mileway, deras europeiska plattform för last mile-logistik.

– Vi ser det som positivt att fler aktörer investerar stora belopp i Malmö. Det är ett bevis på regionens attraktivitet och utvecklingspotential och ett tydligt tecken på att det finns ett stort intresse för långsiktigt stabila hyresflöden, kommenterar Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

Följande fastigheter omfattas av försäljningen:
Arlöv 17:4, Finngrundet 4, Flintan 3, Flygledaren 9, Flygvärdinnan 5, Fältsippan 1, Gulsippan 4, Hanö 1, Höjdmätaren 1, Kirseberg 31:53, Skevrodret 2, Skjutsstallslyckan 11, Spillepengshagen 1, Spillepengshagen 3, Spillepengsmarken 8, Stenshuvud 3, Stocken 2, Tågarp 16:19, Tågarp 16:42, Utgrunden 8, Åkarp 1:69

Den nya ägaren tillträder fastigheterna den 1 december 2020.