WSP projekterar Flemingsbergstunneln

WSP har fått förtroende att projektera den nya Flemingsbergstunneln, en sträcka på ca 3 km på väg 259. Tunneln kommer att bestå av två tunnelrör med två körfält i vardera riktningen.

Dagens väg 259 är en olycksdrabbad sträcka som nu ska byggas om och bli en säker väg för alla trafikanter. Den kommer att gå mellan Kungens kurva till trafikplats Jordbro i Haninge. Tvärförbindelsen blir totalt 20 km och kommer gå genom ett naturreservat. Målet är att uppfylla Trafikverkets vision att alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt.

– Vi är i full gång med planeringen för detta tekniskt mycket utmanande projekt. Man måste ha stor respekt för att det handlar om ett naturreservat som ska ha minsta möjliga påverkan under arbetets gång, kommenterar Marie von Matérn, WSPs ombud.

Planeringsfasen är igång och en konceptprojektering ska tas fram. I september 2022 ska WSPs uppdrag vara klart.