WSP utreder Los Angeles trafik

De ledande politikerna i Los Angeles har fått nog av trängsel på vägarna. Nu vill trafikplaneringskontoret utreda om trängselavgifter kan vara lösningen på problemet. Med erfarenheter från Sverige och världen föll valet av leverantör på WSP.

– Det blir en tuff utmaning att hitta ett trängselavgiftssystem som passar Los Angeles. Men det är inte trängselavgifter enskilt som löser problemen utan det kommer krävas parallella satsningar på mikromobilitetslösningar, cykelbanor, samåkning och utbyggd kollektivtrafik, säger Dirk van Amelsfort, senior trafikanalytiker som tidigare har arbetat med liknande uppdrag i Stockholm, Peking, Vancouver och Bangkok, i ett pressmeddelande från WSP.

En av de största politiska utmaningarna för trafiklösningen i Los Angeles handlar om jämlikhet och tillgänglighet för utsatta grupper i samhället, något som WSP har mycket erfarenhet av från uppdrag i andra städer i Nordamerika.

– För att lyckas med trängselavgifter krävs stort politiskt mod, men också ett visst mått av tur och tajming. Det är inte särskilt troligt att invånarna i Los Angeles applåderar införandet av trängselavgifter, men däremot har vi på WSP erfarenheter från flertalet städer där opinionen vänt från negativ till positiv när förändringen väl är genomförd.

Enligt Dirk kommer systemet där trafikanten betalar för infart till staden att försvinna på sikt. Istället kommer avgiften styras av distans, tidpunkt, typ av gata och fordon. Det skulle kunna liknas vid det betalningsupplägg som gäller för en Uberresa.

– Det här är en naturlig utveckling i takt med att bilarna blir uppkopplade. Det ger oss större möjligheter att justera avgifterna allt eftersom staden växer och förändras. I de städer som ligger längst fram på området så som till exempel Singapore inför man redan i år en teknisk lösning som ska ge förutsättning för detta sätt att ta betalt och flera städer lär följa efter.

Uppdraget för LA Metro, trafikplaneringskontoret, startar nu och beräknas pågå i 1,5 år. I WSPs team ingår förutom medarbetare i Sverige, kollegor från USA och Kanada.