XSAM i storupphandling av dryckestransporter

Under våren gör dryckeslogistikern JF Hillebrandt logistics division Xsam en stor upphandling av sina inrikes fjärrtransportlinjer för distribution av vin och sprit. Hållbarhet och miljöfokus kommer att väga tungt vid upphandlingen.

Tyska JF Hillebrand är en av världens ledande aktörer inom dryckeslogistik, och den svenska verksamheten JF Hillebrand Logistics AB bildades 2011när JF Hillebrand förvärvade Systembolagets logistikbolag Lagena.
Från lagret i Jordbro utanför Stockholm sköter man infrakt, tulltjänster, lagerhållning, plock och pack samt distribution åt sina kunder, huvudsakligen importörer av vin och sprit. Mottagarna är Systembolagets butiker, restauranger, hotell och grossister.

Divisionen Xsam upphandlar distributionstjänster och samordnar distributionen med varor från andra aktörer på marknaden. Fjärrtransporterna från Jordbro och Halmstad till 19 olika Cross-dock-terminaler (XD) strategiskt spridda över landet är en mycket viktig del i Xams transportstruktur.

Varje dag fraktas över 2 000 pallar från Jordbro, och korta ledtider och krav på hög leveransprecision både vid hämtning och lämning karakteriserar uppdraget som bolaget nu upphandlar.

– Hållbarhet och miljöfokus är aspekter som kommer att väga tungt vid upphandlingen för att ytterligare minska miljöpåverkan. Ambitionen är att ständigt ta nya steg mot en fossilfri transport, vilket också är ett viktigt krav från Xsams kunder, kommenterar Jens Boström vd för JF Hillebrand i Sverige.