Yilport aktiverar kombiterminalen i Gävle hamn

För att möta efterfrågan på intermodala transporter aktiverar Yilport nu den befintliga kombiterminalen i Gävle hamn, Fredriksskans. En orsak uppges vara att EUs mobilitetspaket som träder i kraft under 2022 förändrar förutsättningarna för yrkestrafik och kan innebära brist på chaufförer och prisökning för vägtransport.

Yilport har nyligen byggt ut kapaciteten i containerterminalen i Gävle hamn från 250 000 till 600 000 TEU. Nu tas ytterligare steg för att även stärka servicen och kapaciteten på järnvägssidan.

Håkan Bergström. Foto Yilport

– Många av våra kunder vill kunna byta trafikslag på ett effektivt sätt. Vi ser ett ökat behov av järnvägstransporter i och med den gröna omställningen och de potentiellt ökande kostnaderna för vägtransport, kommenterar Håkan Bergström, Sales Director på Yilport Nordic.

Med den aktiverade kombiterminalen täcker Yilport fler delar av logistikkedjan. Kombiterminalen kommer att omfatta 50 000 kvm och ligger i närheten av såväl magasin som kajer. Ytorna existerar redan på Yilports område i Gävle hamn och på platsen för kombiterminalen finns 550 meter järnvägsspår sedan tidigare.

Här ska Yilport erbjuda helhetslösningar för kombitrafikshantering i form av lyft, växling, lagring och stuffning av trailers och containers. För att klara av detta investerar Yilport Gävle i två nya reachstackers med trailerlyftkapacitet.

– Vi ser liksom Yilport ett ökat framtida behov av järnvägstransporter och är beredda att i takt med ökad efterfrågan addera mer spårkapacitet. Snart är även anslutning till hamnen helt elektrifierad vilket ytterligare stärker hållbarheten i erbjudandet, kommenterar Fredrik Svanbom, vd på Gävle Hamn.

Med intermodala transporter kan industrins produkter nå kunderna med kortare lastbilstransporter och därmed mindre koldioxidutsläpp. Yilport hänvisar också beslutet att nu aktivera terminalen till att EUs nya mobilitetspaket träder ikraft under året, vilket kan fördyra vägransporter och leda till chaufförsbrist.

– Det sker många förändringar i logistikkedjorna just nu och det kräver fler miljövänliga transporter. I kombiterminalen kommer prissättningen vara konkurrenskraftig och mer i linje med marknaden för järnvägsterminaler, säger Håkan Bergström.

Yilport Gävle är ansvariga för den operativa verksamheten i Gävle hamn, och sköter bulk-, container- och lagerhantering. Bolaget är en del av den globala koncernen Yilport Holding, en av världens största hamnoperatörer.