Yrkesförare har flest covidrelaterade sjukförsäkringsärenden

Enligt en ny rapport från Afa Försäkring står yrkesförare för den största ökningen av antalet covidrelaterade sjukförsäkringsärenden i början av 2020. “Yrkesförare är den yrkeskategori där inflödet av covidrelaterade sjukförsäkringsärenden ökade mest från mars 2020 och har ett högt genomgående värde i jämförelse med andra yrkeskategorier”, kommenterar Emil Askestad på Afa Försäkring.

Ny statistik från Afa Försäkring om allvarliga yrkesskador och långvarig sjukfrånvaro visar att yrkesförare är den yrkeskategori som som såg den största ökningen av antalet covidrelaterade sjukförsäkringsärenden från mars 2020 till en toppnotering i juni samma år. Därefter sjönk antalet för att sedan öka igen. Drygt hälften av de sysselsatta i yrkeskategorin är lastbilsförare.

– För att ett ärende ska klassas som ett covidrelaterat sjukförsäkringsärende ska diagnosen i ärendet finnas i något av de diagnoskapitel som innehåller covid-19 eller liknande symptom. Alternativt ska den sökande ha angivit att man anser att ärendet är påverkat av covid-19 på något sätt till exempel genom en försenad operation, kommenterar Emil Askestad, analytiker och statistiker på Afa Försäkring.

Yrkeskategorin har också ett högt genomgående värde jämfört med andra yrkeskategorier. Bland yrkesförarna är det också en undergrupp som sticker ut: buss- och spårvagnsförare. De står för den största ökningen av antalet ärenden inom kategorin.

I normala fall har Afas statistikrapporter en eftersläpning på ungefär två år, de covidrelaterade försäkringsärendena redovisar statistik över ärendeinflödet under 2020-2021 för privatanställda arbetare. I och med att försäkringsärenden kan anmälas retroaktivt bör statistiken ses som en preliminär indikation över utvecklingen under perioden.

Läs mer om statistiken här.