Ytterligare ett starkt kvartal för Postnord

Postnord ökade såväl sett till omsättning som resultat andra kvartalet 2021. Omsättningen steg med 10,7 procent till 10 323 miljoner kronor (9 328). Resultatet efter skatt blev 380 miljoner kronor för det andra kvartalet, jämfört med 262 miljoner kronor samma period föregående år.

– Koncernens rörelseresultat är fortsatt starkt och den positiva resultatutvecklingen i Postnord Danmark fortsätter. Det starka andra kvartalet och första halvåret förklaras av att Postnord, med kunderna och lönsamheten i fokus, fullföljer det pågående förbättringsarbetet med att möta ökade paketvolymer och sjunkande brevvolymer. Samtidigt förmår vi att omsätta vår unika kapacitet i konkret kundnytta, kommenterar Annemarie Gardshol, koncernchef, Postnord.

Digitaliseringen har resulterat i en stadigt ökad e-handel med allt fler paket. Samtidigt skickas färre fysiska brev. Pandemin har accelererat trenden med förändrade köpvanor. Detta har lett till fortsatt stor efterfrågan på hemleveranser och ett ökat intresse för att visa omtanke genom att skicka försändelser privatpersoner emellan, skriver Postnord.

– I enlighet med vår expansiva strategi fortsätter vi att satsa på en infrastruktur för effektivare, hållbarare och mer flexibla leveranser. Vi fortsätter att investera i en nordisk infrastruktur för paketboxar och i maj förvärvade vi den resterande andelen i det danska landsomfattande Nordic Infrastructure (Nærboks). Vårt mål är att ha över 12 500 paketboxar i egen regi i Norden vid utgången av år 2022.

Vårt mål är att ha över 12 500 paketboxar i egen regi i Norden vid utgången av år 2022.

Planerade terminaletableringar pågår i norska Drammen och i finska Tampere och Vanda. I Sverige etableras även en ny högautomatiserad tredjepartslogistikanläggning i Ljungby.

Fortsatt varannandagsutdelning

I Sverige implementerar Postnord en leveransmodell som innebär att mottagarna får paket och expressleveranser precis som tidigare, men att brev, tidningar och reklam delas ut varannan vardag. Post- och Telestyrelsen, PTS, har bekräftat att modellen lever upp till de legala kraven. Under utrullningen har kvaliteten varit hög och antalet negativa synpunkter från kunder få. Vi arbetar nu vidare för att modellen ska vara utrullad i hela Sverige till halvårsskiftet 2022.

– I egenskap av att vi är en stor logistikaktör tar Postnord ansvar för att bidra till en hållbar utveckling i branschen. En ambition är att leda brev- och logistikbranschen in i den koldioxidsnåla ekonomin genom att nå fossilfrihet senast år 2030. Vår klimatpolicy tydliggör våra åtaganden och omfattar ambitioner inom områden som rör investeringar, energieffektiv verksamhet, grönare infrastruktur och renare energi. Vi tar successivt konkreta steg framåt. Under årets första halvår har vi beslutat om investeringar i mer än 900 klimatvänliga nordiska fordon.

Den danska regeringen och dess stödpartier enades den 31 maj om att förlänga det nuvarande avtalet rörande Postnords samhällsuppdrag till år 2023.

– Ett nytt långsiktigt avtal, kombinerat med kompensation som täcker kostnaderna förenade med samhällsuppdraget, hade varit att föredra. Beskedet är dock välkommet eftersom det skapar viktig tydlighet för verksamheten de kommande åren, kommenterar Annemarie Gardshol.