Ytterligare miljardstöd till SAS

Regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna är överens om att stödja SAS att få tillgång till likviditet motsvarande 1,5 miljarder kronor, utöver de 5 miljarder som SAS fick i rekapitaliseringsstöd under 2020.

Efterfrågan på flygresor har legat på fortsatt mycket låga nivåer jämfört med vad som förutsågs i samband med att rekapitaliseringen av SAS arbetades fram under 2020. Enligt regeringen är SAS viktigt för att tillgodose samhällets grundläggande behov av tillgänglighet med flyg i Sverige, Danmark och Norge.

“Som största ägare i SAS, tillsammans med den danska staten, är det naturligt att svenska staten tar ansvar i denna kris. Det är kritiskt att SAS efter denna kris blir ett långsiktigt lönsamt och hållbart företag. Regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna är därför överens om att stödja bolaget att få tillgång till likviditet motsvarande 1,5 miljarder kronor i en kreditram”, skriver Regeringen i ett pressmeddelande.

Regeringen har tidigare ställt skarpa klimat- och miljökrav på SAS i samband med rekapitaliseringen i fjol, där SAS fick omkring 5 miljarder SEK i stöd. Som en följd av detta har bolaget skärpt sina klimatmål för att bidra till uppfyllande av målen i Parisavtalet, något som förväntas uppfyllas.

Förslaget kräver godkännande av Riksdagen och ska först prövas mot EUs statsstödsregler. Det förutsätter även ett motsvarande stöd från den danska staten.