Ytterligare Northvoltfabrik – i Borlänge

Efter Skellefteå och Göteborg kommer beskedet om ytterligare en Northvoltfabrik – men inte för battericeller utan för s k “katodmaterial”, som kommer användas för battercellsmontering i Northvolt 1-fabriken i Skellefteå, och på sikt i Göteborg. Northvolt kommer att köpa och göra om Stora Ensos nedlagda pappersmassefabrik i Borlänge för ändamålet.

Northvolt och Stora Enso har idag meddelat att man tecknat en avsiktsförklaring om ett köp av Kvarnsvedens bruk och det omgivande industriområdet i Borlänge. Northvolt kommer att utveckla anläggningen till en tillverkningsanläggning för aktiva material- och battericeller, återanvända och renovera mycket av befintliga anläggningar och platsinfrastruktur.

Fabriken förväntas tas i drift i slutet av 2024 och kommer sysselsätta upp till 1 000 personer, och producera mer än 100 GWh katodmaterial årligen, vilket ska försörja flera av Northvolts anläggningar för battericellsmontering – en del celler kommer även göras på plats i Borlänge.

– Sedan Northvolt grundades har vi fokuserat på cirkulär batteriproduktion, men det är första gången vi återanvänder en hel produktionsanläggning. Med sin tillgång till energi, industrivatten och det breda produktionskunnandet i regionen är Kvarnsveden en optimal plats för en gigafabrik. Vi är glada över att kunna öppna ett nytt kapitel i Borlänges historia som ett globalt industriellt nav, kommenterar Peter Carlsson, medgrundare och vd för Northvolt, satsningen i ett pressmeddelande.

Kvarnsvedens pappersbruk

Fabriken grundades 1900 och producerade massa och papper i över 120 år fram till stängningen 2021, då 400 personer fick gå.. Avtalet är resultatet av ett starkt engagemang från Stora Enso att hitta den bästa långsiktiga lösningen för sina tidigare anställda och Borlänge stad.

– Genom detta avtal kommer Kvarnsveden att bli en grund för fortsatt tillväxt, både för Northvolt och Borlänge, kommenterar Per Lyrvall, Sverigelandschef på Stora Enso.

“Projektet främjar Northvolt på sitt uppdrag att leverera världens grönaste litiumjonbatteri och etablera en hållbar leverans av batterier för att möjliggöra utfasning av fossila bränslen i samhället. Fabriken kommer att spela en nyckelroll för att uppfylla mer än 50 miljarder dollar i beställningar från viktiga kunder och ansluter sig till ett bredare europeiskt produktionsnätverk av anläggningar som utvecklas tillsammans med partners i Sverige, Norge, Polen, Tyskland och Portugal.” skriver Northvolt i ett pressmeddelande.

– Det finns en enorm global efterfrågan på hållbara, högkvalitativa litiumjonbattericeller och system. Med den plan som tagits fram på Northvolt Labs och Northvolt Ett kommer vi nu att lägga in ytterligare en växel för att skala upp produktionen ännu snabbare och större än tidigare, kommenterar Peter Carlsson.