Ytterligare storvarsel i CMP

Coronakrisen fortsätter skörda offer i Copenhagen Malmö Port (CMP), som nu tvingas varsla ytterligare 55 medarbetare om uppsägning, denna gång på Köpenhamnssidan. Uppsägningarna berör både hamnarbetare och tjänstemän.

CMP varslade redan i april om 40 uppsägningar i Malmö, och är som Skandinaviens största bilhamn särskilt hårt drabbad av den globala nedgången i bilproduktionen. Krisen har dock resulterat i en markant nedgång tvärs genom CMP:s affärsområden, uppger bolaget i ett pressmeddelande idag. Prognoserna pekar fortsatt på att kryssningssäsongen 2020 är helt inställd, samtidigt som en rad övriga affärsområden upplever upp till en halvering i hanterade volymer. Trots en omfattande sparplan och nyttjandet av statliga stödpaket är CMP därför tvungna att varsla om ytterligare uppsägningar. 

– Det gör mig verkligen ont att behöva meddela om ytterligare uppsägningar i CMP. Målsättningen är, och har naturligtvis hela tiden varit, att minimera konsekvenserna av krisen så mycket som möjligt.  Men den situation vi befinner oss i kräver tyvärr att vi anpassar organisationen för att framtidssäkra vår funktion som hamn, kommenterar CMPs vd Barbara Scheel Agersnap. 

Effekterna av de initiativ som CMP tagit för att hantera krisen räcker dessvärre inte till för att täcka upp för den ekonomiska förlust som CMP upplever på kort sikt och förutser på längre sikt. 

Som Skandinaviens största bilhamn är CMP särskilt hårt drabbad av den globala nedgången i bilproduktionen. Foto CMP

– Nedgångar i antalet anlöp och hanterade volymer och därmed intäktsbortfall är helt enkelt för stora för att kunna hanteras av de åtgärder vi tidigare har sjösatt. Med den osäkerhet som råder rörande krisens längd och djup samt påverkan av våra underliggande marknader, såsom exempelvis kryssningsturismen, energiförsörjning, konsumtionsvaror och råmaterial, måste vi tyvärr agera nu och komma med förfärligt tråkiga besked som detta. Det finns helt enkelt inte fler verktyg kvar i verktygslådan i den akuta situationen. Vi kommer att göra allt för att få tillbaka CMP i sitt bästa skick igen, även som arbetsplats. Det är viktigt för dansk samhandel – nu och som en väg ut ur krisen – och vi kommer att göra vårt yttersta för att tillhandahålla samma service till våra kunder även om vi måste säga farväl till duktiga medarbetare, avslutar Barbara Scheel Agersnap.

Läs även: