Ytterligare toppmark för logistik i Catenas händer

Igår blev det klart att Catena kan påbörja utvecklingen av 210 000 kvm prima logistikmark på Landvetter. Idag meddelar Sveriges enda renodlade börsnoterade logistikfastighetsbolag att man tillskansat sig ytterligare 200 000 kvm logistikmark precis söder om Torsvik. “Det här är Jönköpings bästa logistikmark” säger en nöjd Jonas Arvidsson”

Fastigheten Hyltena 1:98 på ca 200 000 kvm är belägen alldeles invid E4 i höjd med Hyltena trafikplats, granne med Elgigantens lager i Torsvik och norr om Stigamo-området. Marken har nu blivit detaljplanerad för logistik och sålts till Catena, som sedan tidigare haft option på markköpet.

Köpeskillingen för marken uppgår till cirka 56 miljoner SEK och säljare är Jönköpings kommun genom dotterbolaget Södra Munksjön utvecklings AB (Smuab).

– Det här är Jönköpings bästa logistikmark, säger en nöjd Jonas Arvidsson. Foto Catena

Det handlar om logistikmark i bästa logistikläge, med möjlighet att bygga på höjden, och markarbeten kommer att inledas i januari, berättar Jonas Arvidsson, regionchef väst på Catena.

– Det här är Jönköpings bästa logistikmark, granne med Elgigantens lager, med skyltläge och egen avfart från E4an, säger Jonas Arvidsson, som är mycket nöjd med både denna markaffär, och den som offentliggjordes igår, på Landvetter.

– Det är två markaffärer som vi arbetat väldigt länge med att få i land. Marken på Landvetter är jättebra, vi har långt gångna diskussioner med ett flertal hyresgäster som är intresserade att etablera sig där.

Catena kommer inleda markarbeten på båda områdena i januari 2022, och förhoppningsvis inleda bygget av de första logistikfastigheterna nästa höst. I Jönköping kan 97 000 kvm logistiklokaler byggas, som en eller flera fastigheter, med möjlighet att bygga på höjden. I området i Landvetter, Göteborg, kan 95 000 kvm byggas, med drygt 14-15 meter i takhöjd.

– Det är viktigt för oss att kunna hålla vår höga hållbarhetsnivå när vi utvecklar marken I Landvetter har vi dock inte möjlighet att bygga solpaneler, det tillåter inte flygplatsen, berättar Jonas Arvidsson.

Catena är beredda att bygga på spekulation om man inte lyckas få till några avtal med framtida hyresgäster för byggnationen startar i höst, men Jonas Arvidsson tror knappast att det kommer att behövas.

– Efterfrågan är väldigt hög i de här lägena. Man kan nästan säga att de här fastigheterna säljer sig själva.

Av Klara Eriksson