Zalando går i bräschen för vetenskapligt förankrade klimatmål

Mode-ehandeln är pressad – nu av pandemin men även tidigare – av kritik för bristande hållbarhet. Nu kommer tyska Zalando med skarpa, vetenskapligt baserade klimatmål – och med sin storlek kan plattformsföretaget påverka hela modebranschen.

Idag meddelar Zalando sina vetenskapligt baserade mål (SBT-mål) för att minska utsläpp av växthusgaser i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål. Fram till år 2025 kommer företaget att minska sina operativa
koldioxidutsläpp med 80 procent och koldioxidutsläpp från tillverkning av egna varumärken med 40 procent.

Påverkar även partners

För att nå bortom sin egen verksamhet och påverka hela värdekedjan i positiv riktning, åtar sig Zalando att 90 procent av företagets huvudpartners ska ha fastställt vetenskapligt baserade mål för att minska sina koldioxidutsläpp.
– Att få våra vetenskapligt baserade mål godkända är en viktig milstolpe för vår hållbarhetsstrategi. Vi ser att det finns en stark koppling mellan hållbarhet och fortsatt kommersiell framgång för modeförsäljning online, kommenterar Kate Heiny, hållbarhetschef på Zalando.

Koldioxidneutrala lager

Zalando kommer att driva alla sina anläggningar (kontor och
distributionscenter) med energi från förnybara källor, som exempelvis solpaneler. Dessutom kommer Zalando att bli 10 % energieffektivare genom att uppgradera befintliga lager och distributionscenter, så att de blir koldioxidneutrala. Egna varumärken kommer i högre grad att tillverkas av återvunna material för att minska koldioxidutsläppen.

Zalando är den första plattformen i världen att sätta upp vetenskapligt baserade mål och därtill fått dem godkända av den oberoende organisationen, Science Based Target initiative.

– Vi gratulerar Zalando till att vara den första onlineplattformen att få sin utsläppsminskning godkänd av Science Based Targets initiative. Genom att anpassa sina mål för en framtida temperaturökning under 1,5°C och efterfråga att leverantörerna fastställer sina egna SBT-mål,
säkerställer Zalando en klimattålighet i sin affärsmodell, kommenterar Alberto Carrillo Pineda, chef för Science Based Targets på CDP, en partner till initiativet Science Based Targets.