Zalando växer – kommer investera i logistik

Tyska modeplattformen Zalando, med nordiskt centrallager i Brunna, gick liksom många andra e-handesaktörer starkt 2020 – med en försäljning för över en miljard euro i Norden. Nu satsar man på att tio procent av den europeiska modemarknaden ska ske genom Zalandos plattform.

Under 2020 uppnådde Zalando 10,7 miljarder euro bruttoförsäljningsvärde, en ökning med 30,4% jämfört med förra året. Målet är nu att “på lång sikt bistå mer än 10% av den europeiska modeindustrin som totalt är god för 450 miljarder euro.”

– 2020 har varit ett år olikt något annat. Vi har fokuserat på vår långsiktiga vision att bli startpunkten inom mode. För de kommande åren kommer vårt fokus att fortsätta vara på tillväxt och långsiktiga investeringar, säger Robert Gentz, co-CEO på Zalando, i ett pressmeddelande.

– Under 2020 nådde vi en viktig milstolpe för de nordiska marknaderna genom att nå över 1 miljard euro i GMV i Sverige, Danmark, Norge och Finland tillsammans. Norden är strategiskt relevant för våra tillväxtplaner och vi ser fram emot att nå många fler kunder här under de kommande åren.

Fortsätta investera i logistikinfrastuktur

Zalando kommer att fortsätta investera i sin logistikinfrastruktur och teknikplattform och planerar investeringar mellan 350-400 miljoner euro under 2021. Dessutom kommer Zalando att expandera sitt fotavtryck i Europa till åtta nya marknader: Kroatien, Estland, Lettland, Litauen, Slovakien och Slovenien under 2021; Ungern och Rumänien under 2022.

I det fjärde kvartalet under 2020 stod Zalandos partnerprogram – Connected Retail –för 24 procent av Zalandos försäljning. Programmet fortsätter att växa snabbt 2021 och hade i slutet av februari 2021 mer än 3400 anslutna butiker.

– Tillväxten av Connected Retail understryker värdet av vad kombinationen offline och online kan möjliggöra för återförsäljare. Branschen har mött många utmaningar under det senaste året och vi har sett partners som har engagerat sig med Zalando mer än någonsin. Vi fortsätter vara dedikerade för att vara en del av lösningen och kommer att stötta våra partners som letar efter ett sätt att flytta sin verksamhet online, kommenterar David Schneider, co-CEO på Zalando.

25 procent hållbara produkter

Zalando höjer även sina hållbarhetsambitioner: Företaget har minskat sina egna växthusgasutsläpp med 64% sedan 2017 och driver alla sina egna verksamheter på 100% förnybar energi. Under 2020 bidrog försäljningen av mer hållbara produkter för 16% av GMV, en ökning från cirka 7% i 2019. Som ett resultat uppgraderar Zalando sitt mål till 25% (tidigare 20%) GMV mer hållbara produkter till 2023, och samtidigt införa strängare kriterier för produkter inom hållbarhetssegmentet.

– Vi har möjlighet och ett ansvar att utnyttja vår storlek och plattformsposition för att driva positiv förändring i modebranschen. Om vi vill bygga startpunkten för mode och vinna konsumenternas hjärtan och sinnen, behöver vi vara en del av lösningen till de utmaningar vi alla står inför när det kommer till hållbarhet, kommenterar Rubin Ritter, co-CEO på Zalando.