Konkurrensverket förbjuder Apotekstjänsts förvärv av Svensk dos

Läkemedelslogistikern och dosapoteket Apotekstjänst har planerat att köpa konkurrenten Svensk dos, men den affären stoppas nu av Konkurrensverket. ” Det skulle innebära att det bara skulle kvarstå två aktörer på marknaden för dosdispenseringstjänster till öppenvården i Sverige”, vilket påtagligt skulle hämma en effektiv konkurrens, enligt Konkurrensverket.