Nytt Stockholmssamarbete för Tempcon

Ett samarbetsavtal har tecknats mellan Tempconkoncernen och AX Transport där AX Transport blir underleverantör av temperaturkontrollerade transport- och logistiktjänster i Stockholmsområdet. Samtidigt har verksamheten inom Tempcon Stockholm överlåtits till AX Transport. Verksamheten utgår ifrån Tumba även fortsättningsvis.