Kraftig ökning av e-handeln i maj

E-handeln ökade med hela 29 procent i maj, enligt Svensk Handels senaste E-handelsindikator, som skattar e-handelns omsättning till 14,9 miljarder kronor under maj. Samtidigt växer paketberget från Kina; 11 procent av konsumenterna uppger nu att de handlar från Temu eller Shein. “I förlängningen riskeras både svenska arbetstillfällen och skatteintäkter” konstaterar Per Ljungberg.

E-handelsåret summerat: fler paket – mindre pengar

Svensk Handels E-handelsindikator skattar e-handelns omsättning under 2023 till 144 miljarder kronor, en minskning med 8 procent jämfört med 2022. Samtidigt ökade paketvolymerna med 8 procent – en kombination av minskade köpesummor och ett ökat antal utlandspaket – “Temu-effekten”.