Malungsforsterminalen blir del av Green Cargos nätverk

Från och med december kommer Malungsforsterminalen i Dalarna ingå i Green Cargos järnvägsnätverk, efter ett avtal mellan Green Cargo och Fiskarhedens Trävaru samt logistikföretaget Träfraktkontoret. Transporterna omfattar inledningsvis flera containertåg per vecka till Göteborgs hamn, med möjlighet att utöka.

Ny tågpendel Malungsfors –Göteborg

Godsflöden som tidigare transporterats med lastbil från Borlänge till Gävle, går nu i stället hela vägen med tåg till Göteborgs hamn. “Det är ingen hemlighet att hamnar som inte har en naturlig import har det kämpigare, särskilt under de utmanande tider som logistikbranschen befinner sig i just nu, och därför ser vi att det fungerar smidigare i Göteborg” , kommenterar Ludwig Lövström, försäljningschef på Träfraktkontoret i Göteborg AB.