Statkraft och Karlshamn i samarbete för trygg grön elförsörjning

Statkraft, ett energibolag som ägs av norska staten, har kommit överens med Karlshamns kommun om att ta över industrimark för att möjliggöra etableringen av en anläggning för tillverkning och lagring av elektrobränslen. Bränslet är tänkt att produceras med hjälp av el från vindkraftsparken Baltic Offshore Beta som Statkraft planerar utanför Blekinges kust.