Malungsforsterminalen blir del av Green Cargos nätverk

Från och med december kommer Malungsforsterminalen i Dalarna ingå i Green Cargos järnvägsnätverk, efter ett avtal mellan Green Cargo och Fiskarhedens Trävaru samt logistikföretaget Träfraktkontoret. Transporterna omfattar inledningsvis flera containertåg per vecka till Göteborgs hamn, med möjlighet att utöka.