Ericsson vill koppla upp hamnarna med hjälp av 5G

Telekomjätten Ericsson redovisar i en ny rapport fördelarna för hamnar med att investera i privata 5G-nätverk, i syfte att kunna koppla upp hamnutrustning för ökad effektivitet och hållbarhet.

I rapporten Uppkopplade Hamnar berättar Ericsson om användningsområden som kan optimera hamnverksamhet, sänka kostnader, öka hållbarheten och bidra till större säkerhet för hamnarbetare med hjälp av privat cellulär teknik.

Rapporten beskriver hur utmaningar med driftstopp, överbelastande hamnar för lastning och lossning, arbetarsäkerhet och miljöpåverkan kan lösas med privata cellulära nätverk.

I sammanställningen av rapporten samarbetade Ericsson med Ifm electronic, leverantör av sensorteknologi, samt forskare från managementkonsulbolaget Arthur D. Little, och de kommer fram till fem fördelaktiga användningsområden för smart hamnteknologi:

1. Fjärrstyrda fartyg-till-land kranar som lastar och lossar containrar mellan fartyg och hamn med precision och manövrerbarhet.

2. Automatiserade gummihjulsportalkranar som staplar containrar vid terminaler, vilket är avgörande när det hög belastning och det krävs god manövrerbarhet.

3. Automatiserat guidade fordon som navigerar genom hamnen med hjälp av 3D-sensorer, hanterar gods och minskar energiförbrukning och risken för olyckor.

4. Tillståndsövervakning som upptäcker fel innan de inträffar, vilket minskar oplanerade driftstopp och maximerar produktivitet.

5. Drönare som effektiviserar säkerhetsövervakning och möjliggör leverans av dokument från fartyg till hamn vilket minskar kostnader och miljömässig påverkan från bemannade båtar.

Rapporten beräknar att en fullständig återbetalning på investering kan uppnås efter mindre än två år, om samtliga användningsområden tillämpas tillsammans. Efter fem år beräknar rapporten en avkastning på 178 procent för en standardhamn.

En hamn som redan börjat tillämpa denna typ av smart teknologi är hamnen i Livorno, Italien – som utnyttjar 5G-teknologi för att förbättra utbytet av realtidsinformation mellan aktörer i hamnens terminalprocess. Dessa applikationer har potentialen att minska koldioxidutsläpp med 8,2 procent för en terminaloperation, enligt Ericsson.