Kraftig resultatförbättring för Postnord

Postnord ökade paketvolymen med 32 procent första kvartalet, rörelseresultatet ökade med nära 180 procent till 878 miljoner kronor. “Postnord följer upp rekordåret 2020 med en exceptionellt stark start på 2021” kommenterar Annmarie Gardshol, koncernchef.

Postnord går bra under pandemin. Rörelseresultatet (EBIT) förbättrades med nära 180 procent till 878 (314) miljoner kronor, paketvolymerna ökade totalt med 32 procent, främst drivet av tillväxt inom B2C-volymer. Brevvolymerna minskade med 12 procent.

– Den fortsatta pandemin, hemmajobbandet och restriktionerna i samhället ger ökad e-handel och höga paketvolymer. Parallellt har våra förbättringsprogram fortsatt att leverera. Postnord Sveriges starka start på året står för en stor del av koncernens kraftigt förbättrade resultat, men samtliga segment har levererat resultatförbättringar. Det är också glädjande att se den starka resultat­förbättringen i Danmark, kommenterar Annmarie Gardshol i ett pressmeddelande.

Jämförbar omsättning ökade med 12 procent jämfört med första kvartalet i fjol och rörelseresultatet visar en förbättring på nära 180 procent.

– Samtliga Postnords marknader har nått vad som verkar vara ett nytt normal­läge med höga paketvolymer och stor efterfrågan på hemleveranser och flexibla leveransalternativ i spåren av att butiker varit stängda eller haft stora begränsningar i antalet besökare, kommenterar Annmarie Gardshol.

Fortsätter bygga paketinfrastruktur

Postnord skriver att man fortsätter att satsa på ny infrastruktur för att både möta e-handelstillväxten och förbättra servicen för kunderna.

– För att fortsätta förenkla vardagen för alla som bor och verkar i Norden fortsätter vi vår utrullning av paketboxar som möjliggör att ta emot leveranser dygnet runt. Vi har även lanserat livetracking av hem­leveranser i Sverige och Finland samt portokoder som komplement till frimärken i Sverige.

Koncernens paketvolymer för business-to-consumer ökade med 47 procent jämfört med första kvartalet i fjol, hemleveranserna ökade med 100 procent och volymerna för business-to-business ökade med 5 procent under årets första kvartal. 

Samtidigt arbetar Postnord vidare för att säkerställa en långsiktigt hållbar brevaffär. Under det första kvartalet har man påbörjat utrullningen av varannandagsutdelning. I Danmark har Postnord ett tillfälligt avtal med den danska staten rörande samhällsuppdraget och kompensation för extrakostnader förknippade med det.

– Vi tar också vårt ansvar att säkra en trygg och säker arbetsplats för våra medarbetare som varje dag träffar människor och levererar efterlängtade och viktiga varor till deras hem. Vi arbetar även vidare i enlighet med vår ambitiösa hållbarhetsagenda och målet att vara fossilfria till 2030.