Forskning: Hur mäter man flexibilitet?

Pandemin har medfört störningar i försörjningskedjorna och gjort att flexibilitet hos leverantörerna värderas högt. Att utvärdera leverantörers prestationer är något som företag alltid bör göra, menar meriterade logistikforskarna Helena Forslund och Stig-Arne Mattsson – och det gäller även det man kallar leverantörsflexibilitet. Men hur gör man egentligen det?