Samarbete bakom cirkulära flöden för fönsterglas

Glas är i princip ett evigt material som kan smältas och formas om och om igen. Det finns dock logistiska, tekniska och ekonomiska hinder för att gammalt fönsterglas ska kunna bli nytt, så kallat, “planglas”. Ragn-Sells, Saint-Gobain och Elitfönster är några aktörer som samarbetar för att skapa ett fullt cirkulärt flöde.