Två nya tankfartyg till Preems förnybara bränslen

Drivmedelsföretaget Preem har avtalat med det svenska rederiet Sirius Shipping om att chartra två av rederiets kommande tankfartyg som kan drivas på metanol. De två systerfartygen ska utgöra ryggraden i Preems transportsystem och kommer frakta såväl förnybara råvaror som färdiga produkter med en lägre miljöpåverkan än dagens fartyg.