Näringslivsaktörer oroas av kommande miljözon

Näringslivsorganisationer med närmare 18 000 medlemsföretag och över 180 000 anställda verksamma i Stockholm oroas av beslutet om att införa en miljözon klass 3 i Stockholm City redan i slutet av 2024. Organisationerna menar att det är för snabbt på och har tagit fram en gemensam konsekvensanalys.