300 miljoner till utveckling i övre Norrland

I veckan samlades Strukturfondspartnerskapet Övre Norrland för att prioritera EU-medel till olika utvecklingsprojekt. Totalt fördelades över 300 miljoner kronor till 14 olika projekt som ska främja konkurrenskraft, grön omställning och hållbara transporter.

Västerbotten kraftsamlar för att locka logistiketableringar

En rad logistik- och näringslivsaktörer i Västerbotten samlas nu under ett varumärke, ”Northern Access”, för att förenkla och locka etableringar till norra Sverige. ”En bred samverkan i norr är viktig för att få ett nationellt och internationellt genomslag”, skriver nätverket.

Västerbotten satsar på vätgas

Skellefteå Kraft och OKQ8 genomför en gemensam satsning på två tankstationer för förnybar vätgas i Västerbotten, med stöd från Energimyndigheten. Myndigheten beviljar samtidigt stöd till sex laddstationer i Dalarna, som ska bilda “Gröna vägen” för godstransporter. Satsningarna ska stå klara under hösten 2023.