Västerbotten satsar på vätgas

Skellefteå Kraft och OKQ8 genomför en gemensam satsning på två tankstationer för förnybar vätgas i Västerbotten, med stöd från Energimyndigheten som totalt ger stöd till tolv vätgasstationer. Satsningarna ska stå klara under hösten 2023.

Energimyndigheten har i år fattat beslut om stöd till ett stort antal Regionala elektrifieringspiloter, vars syfte är att påskynda elektrifieringen av godstransporter i Sverige genom strategiska placeringar. En av dessa är Skellefteå Krafts satsning på tankstationer för vätgas i Västerbotten, som ska stå klara under hösten 2023. Än så länge är energibolaget också den enda aktör som beviljats bidrag för vätgasstationer i Västerbotten.

–  Vi är fortfarande i ett väldigt tidigt skede när det gäller vätgas, men Skellefteå Kraft ser förnybar vätgas som en möjlig del av lösningen på energi- och klimatomställningen. Det här är ett av flera initiativ för att utreda hur vätgas kan verka i ett framtida energisystem. Tankstationerna som vi bygger nu bör kunna täcka det initiala behovet av vätgas för tunga transporter i Västerbotten, kommenterar Ann-Christine Schmidt, ansvarig forskning, utveckling och innovation på Skellefteå Kraft.

De två tankstationerna kommer placeras i anslutning till Europaväg 12 i Umeå och Storuman. Stationerna ska bidra till omställningen av de tunga transporter som redan trafikerar Västerbotten, bl a till Northvolts batterifabrik i Skellefteå. Även delar av Norrbotniabanan håller på att byggas i regionen.

Skellefteå Kraft samarbetar redan idag i flera hållbarhetsprojekt, tillsammans med OKQ8. Parterna etablerar tillsammans totalt 400 laddstationer för lätta fordon i Sverige och Danmark fram till 2026 och 26 laddstationer för tunga transporter i Sverige tillsammans med Volvo lastvagnar under 2023.

– Vårt befintliga framgångsrika samarbete har visat att vi är ett vinnande team när det gäller hållbar mobilitet, så det känns väldigt bra att göra den här satsningen tillsammans med Skellefteå Kraft. Omställningen kräver flera olika åtgärder och vätgas är en viktig komponent i detta, kommenterar Karin Hellgren, kommunikationschef på OKQ8.

Sex laddstationer för tunga fordon i Dalarna

Malung-Sälen, Vansbro och Smedjebacken har även de ansökt och beviljats stöd från Energimyndigheten om att skapa vad de kallar den “Gröna vägen” för godstransporter. Den sträcker sig från Surahammar till Sälenfjällen längs E16 och länsväg 66. Satsningen görs i samarbete med alla kommuner längs sträckan och ska stå färdig under hösten 2023.

– Vi har mycket tung transport som går efter de här vägarna. Finns det möjlighet att ladda betyder det mycket. Mycket godstrafik kör upp till Sälenfjällen. Där är även lokaltrafik och timmertransporter, eftersom vi har sågverk i Äppelbo och Fiskarheden, kommenterar projektledare Henrik Jonsson, chef för service- och teknikförvaltningen i Malung-Sälens kommun.

I Dalarna planeras även laddstationer i Avesta, Borlänge och Mora.