Västerbotten satsar på vätgas

Skellefteå Kraft och OKQ8 genomför en gemensam satsning på två tankstationer för förnybar vätgas i Västerbotten, med stöd från Energimyndigheten. Myndigheten beviljar samtidigt stöd till sex laddstationer i Dalarna, som ska bilda “Gröna vägen” för godstransporter. Satsningarna ska stå klara under hösten 2023.

OKQ8 och Volvo satsar på nationellt ladd-nätverk

Drivmedelsbolaget OKQ8 har tillsammans med Volvo Lastvagnar ansökt om bidrag från Energimyndigheten för att bygga ett nätverk med 44 publika laddstationer för tung trafik. Målsättningen är att möjliggöra fler elektrifierade transporter inom och mellan regioner.