OKQ8 svarar på ökad efterfrågan på kylfordon från mat-ehandeln

OKQ8 ser en stor efterfrågan på hyrbilar, bland annat från kunder i dagligvaruhandeln, och investerar i 129 nya transportbilar från IVECO.

Som en effekt av den ökande e-handeln finns det hos OKQ8 en större efterfrågan på hyrbilar, främst från företag inom dagligvaruhandeln som upplever ett ökat tryck på hemleveranser av mat. Därför väljer OKQ8 att utöka fordonsflottan för uthyrningsverksamheten med 129 nya transportbilar från IVECO under 2020. Hittills har den italienska fordonstillverkaren levererat 72 bilar.

Samtliga transportbilar i OKQ8:s beställning är av modell IVECO Daily. Alla transportbilar är dessutom HVO100-godkända, med undantag av 14 stycken som är rena biogasbilar. I beställningen ingår 44 kylbilar, även dem HVO100-godkända. Bilarna kommer först och främst att köra i storstäderna.

– Hos oss har vi verkligen märkt av e-handelns framfart. Vi upplever bland annat att många transportbolag, trots egen fordonsflotta, har allt större behov av extra transportmedel under ”peak-perioder”. Att fler beställer mat på nätet har i sin tur gjort att vi nu ser ett ökat behov av att investera i kylbilar för att kunna stötta dagligvaruhandeln. Vi har några få sedan tidigare, men nu när efterfrågan är så stor så kändes det givet att investera i fler, kommenterar Mattias Hagman, Product & Fleet Manager Rental hos OKQ8.