Veidekke bygger Norrbotniabanan Umeå-Dåva

Entreprenadföretaget Veidekke har fått i uppdrag av Trafikverket att bygga en etapp på Norrbotniabanan, sträckan Umeå-Dåva. Projektet är en utförandeentreprenad med en ordersumma på 449,5 miljoner kronor och ska stå färdigt hösten 2023.

I somras fick Trafikverket i uppdrag från regeringen att påbörja planeringsarbetet för sträckan Skellefteå-Luleå på Norrbotniabanan. Nu får Veidekke i uppdrag genomföra en utförandeentreprenad på sträckan Umeå-Dåva, som får en ny järnvägsterminal. I uppdraget ingår bland annat ca 10 km färdig järnvägsterass, 8 broar, service- och ersättningsvägar samt återställningsarbeten.

– Vi tackar för förtroendet och ser fram emot att fortsätta byggnationen av Norrbotniabanan i samverkan med Trafikverket och underentreprenörer/leverantörer. Jag är övertygad om att vi genom ett involverande arbetssätt kan ta tillvara på allas kunskap och därmed hitta de bästa lösningarna för projektet, kommenterar Joakim Karlsson, arbetschef på Veidekke Anläggning Nord.

Ordersumman för projektet uppgår till 449,5 miljoner kronor. Det påbörjas under 2021 och ska vara färdigt hösten 2023.